Een proefschrift of ander eenmalig werk dat een mijlpaal is in uw leven verdient een mooie uitgave. Als het bij voorbeeld tekeningen of foto's zijn is een zorgvuldige papierkeuze van belang. Verschillende bindwijzen maken het mogelijk om relatief envoudig unieke werken te produceren. En dat hoeft dan helemaal niet erg duur te zijn. Wij zijn per slot van rekening gespecialiseerd in kleine oplages.

Verwacht:

    -->